Kiểm tra lỗi đăng tin

 Một liên kết (links) bị hỏng là một liên kết hướng khách truy cập vào một trang hoặc bài viết không còn tồn tại. Đôi khi nó được gọi chung là liên kết “mục nát” hoặc đơn giản là liên kết “chết”.

ĐẶT MUA NHANH