Sample Code

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ELITEISO 9001

Phần mềm EliteISO được thiết kế trên nền tảng ERP, kết hợp những chức năng của CRM, đặt trên nền tảng của quy trình quản lý chất lượng ISO 9001. Với những tính năng kiểm soát chặt chẽ từng quy trình hoạt động của doanh nghiệp, đưa vào thành một quy trình tổng kể để quản lý. Giúp người chủ doanh nghiệp phòng ngừa, kiểm soát rủi ro trong kinh doanh.

EliteISO bao gồm chức năng của một phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP) từ khâu bán hàng đến sau bán hàng.

EliteISO sử dụng những chức năng về quản lý và chăm sóc khách hàng từ phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

EliteISO kiểm soát hoạt động kinh doanh chặt chẽ với quy trình quản lý chất lượng ISO 9001. Kiểm soát từng quy trình của công ty. Với khả năng tự động hoá việc kiểm tra và tạo phiếu nhiều công đoạn, giúp cho việc quản lý dễ dàng hơn.

EliteISO được viết trên nền tảng WEB, nên doanh nghiệp khi sử dụng có thể sử dụng ở tất cả mọi nơi trên thế giới, chỉ cần có kết nối internet.

Ưu điểm

 • GIẢM 90% CHI PHÍ VĂN PHÒNG PHẨM: Với 1 doanh nghiệp việc in ấn giao tiếp giữa các phòng ban bộ phận sẽ giảm bằng các thông báo và chức năng trên phần mềm. Việc in ấn chỉ diễn ở giai đoạn cuối khi giao hàng hay nghiệm thu
 • QUẢN LÝ MỌI LÚC MỌI NƠI: Với nền tảng Web thì hệ thống sẽ thực thi bất cứ nơi nào có kết nối internet hay 3G , 4G
 • KIỂM SOÁT HẠN CHẾ RỦI RO: Chương trình được thực thi theo quy trình từng bước. Trường hợp sai sót trong quá trình làm việc thì chương trình sẽ tạm dừng cho đến khi việc sửa chữa hoàn tất.
 • GIẢM TỐI ĐA THỜI GIAN SỬ DỤNG PHẦN MỀM:Hệ thống được tự động sản sinh các phiếu và kiểm soát, nhân viên thực hiện chỉ thao thác đầu cuối và theo dõi số liệu, nên thời gian tác động phần mềm để báo cáo sẽ giảm, để tập trung làm việc chuyên môn
 • QUY CHUẨN THEO HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG ISO 9001: Áp dụng theo quy chuẩn kiểm soát chất lượng, đảm bảo chương trình khoa học, hiệu quả

LAD phát cho phép khách hàng sử dụng demo tổng hợp, với tất cả các chức năng hiện có của hệ thống. Trường hợp khách hàng không rõ về bất cứ vấn đề gì vui lòng liên hệ đến LAD để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết

 

LAD phát cho phép khách hàng sử dụng demo tổng hợp, với tất cả các chức năng hiện có của hệ thống. Trường hợp khách hàng không rõ về bất cứ vấn đề gì vui lòng liên hệ đến LAD để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết

Xem chi tiết tại PHẦN MỀM QUẢN LÝ ELITEISO

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG EliteISO

– Hệ thống phần mềm được viết tổng hợp cho nhiều loại hình doanh nghiệp về Thương Mại – Dịch Vụ – Sản Xuất. Và sự kết hợp giữa các loại hình đó với nhau, nhằm đáp ứng phù hợp với mỗi doanh nghiệp

– Hệ thống được viết theo quy trình quản lý. Vì thế khi sử dụng bạn cần hiểu rõ các chức năng phù hợp theo từng vị trị công việc

– Đây là hệ thống demo, bạn cần phải xem kỹ hướng dẫn sử dụng để thao tác.

– Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và trình bày chi tiết nhất về hệ thống này.

Phần Mềm
Phần Mềm

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN

Phần Mềm

Giải pháp chuyển đổi số giúp doanh nghiệp quản lý văn bản, quy trình, dự án, công việc hiệu quả.

 • Quản lý thông tin tập trung
 • Quản lý công việc hiệu quả
 • Quản lý dự án giảm thiểu rủi ro
 • Số hóa quy trình chuyên nghiệp
 • Tích hợp chữ ký số phê duyệt từ xa
 • Theo dõi, đánh giá chính xác
 • Tra cứu thông tin mọi lúc mọi nơi
 • Kế hoạch rõ ràng, quản lý dự án giao việc trực tiếp trên từng task, dễ nhận biết điểm mốc quan trọng để xử lý kịp thời.
 • Theo dõi tiến độ trực quan, phân bổ nguồn lực hiệu quả, kiểm soát giờ công và theo khối lượng công việc.
 • Các tài liệu, hồ sơ, bản vẽ, dự án được lưu trữ tập trung trên từng dự án, tránh thất lạc hồ sơ.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Chức năng HRM PRO: Quản lý nhân sự Phần Mềm Chức năng HRM PRO: Quản lý chấm công Phần Mềm Chức năng HRM PRO: Quản lý tính lương Phần Mềm Chức năng HRM PRO: Bảo hiểm, thuế, TNCN  
Phần Mềm Quản lý thử việc
Phần Mềm Xử lý HĐLĐ hết hạn
Phần Mềm Hồ sơ năng lực
Phần Mềm Khen thưởng kỷ luật
Phần Mềm Quá trình thăng tiến
Phần Mềm Đội ngũ kế cận
Phần Mềm Quản lý Y Tế
 
 
 
Phần Mềm Tích hợp máy chấm công
Phần Mềm Quản lý ra vào, đi trễ, về sớm
Phần Mềm Tăng ca, làm việc ca đêm
Phần Mềm Quản lý nghỉ phép,không
     phép,…
Phần Mềm Quản lý lịch/nhật ký làm việc
Phần Mềm Đăng ký & phê duyệt nghỉ 
    phép, tăng ca qua website
    /email
 
Phần Mềm Lương Gross, Net, Thời vụ
Phần Mềm Lương thời gian, sản phẩm
Phần Mềm Thiết lập động chính sách công
    thức tính lương, phụ cấp
Phần Mềm Bảng lương tiền mặt,ngân hàng
Phần Mềm Phân tích chính xác các bảng
    lương, cho phép trả bù tháng
    sau
 
 
Phần Mềm Thiết lập động mức đóng Bảo
     hiểm, Thuế
Phần Mềm Xử lý lương đóng BH khác
    lương thực tế
Phần Mềm Kết xuất báo cáo BH, BH thất
    nghiệp, Thuế theo qui định Nhà
    nước
Phần Mềm Thiết lập loại thu nhập chịu thuế
Phần Mềm Quyết toán thuế TNCN
 
Chức năng HRM PRO: Kế hoạch nhân sự & tuyển dụng Chức năng HRM PRO: Quản lý đào tạo Chức năng HRM PRO: Đánh giá nhân viên Chức năng HRM PRO: Cổng thông tin nhân viên/ lãnh đạo (Web Portal)
Phần Mềm Phân tích nguồn lực
Phần Mềm Lập kế hoạch nhân sự
Phần Mềm Yêu cầu tuyển dụng & phê
    duyệt
Phần Mềm Hồ sơ nộp qua website
Phần Mềm Phỏng vấn & Phê duyệt
 
 
 
Phần Mềm Kế hoạch & ngân sách đào
    tạo
Phần Mềm Gửi & phê duyệt yêu cầu đào
    tạo
Phần Mềm Tổ chức lớp học & học viên
Phần Mềm Chi phí đào tạo, ràng buộc
Phần Mềm Đánh giá học viên & giáo
    viên
 
Phần Mềm Tiêu chuẩn đánh giá – KPI
Phần Mềm Đánh giá thử việc, thăng
    tiến
Phần Mềm Kế hoạch phát triển cá nhân
Phần Mềm Đánh giá đa cấp qua website
Phần Mềm Hệ thống đánh giá báo cáo
 
 
 
Phần Mềm Xem hồ sơ cá nhân, quá
     trình làm việc
Phần Mềm Đăng ký/phê duyệt ngày
     nghỉ/tăng ca
Phần Mềm Gửi, phê duyệt yêu cầu đào
     tạo, tuyển dụng
Phần Mềm Đánh giá nhân viên đa cấp
Phần Mềm Kiểm tra công, lương, BH,
    thuế cá nhân
Chức năng HRM PRO: Báo cáo động Chức năng HRM PRO: Phương pháp quản trị nhân sự xuất sắc Chức năng HRM PRO: Giải pháp chuyên nghiệp & bản địa hóa
Phần Mềm Hỗ trợ tự thiết lập báo cáo
Phần Mềm Lưu lại báo cáo động để sử
    dụng lần sau
Phần Mềm Tùy biến biểu đồ báo cáo
Phần Mềm Lọc và sắp xếp theo điều
    kiện ngay trên kết quả phân  
    tích
 
Phần Mềm Thiết lập động cơ cấu tổ chức, phòng ban
Phần Mềm Mô tả chức danh/chính sách đãi ngộ tương ứng
Phần Mềm Định biên lao động, tiêu chuẩn đội ngũ kế cận
Phần Mềm Bộ tiêu chuẩn tuyển dụng, đào tạo, đánh giá
Phần Mềm Phân tích nghỉ việc, nghỉ hưu, dự báo nguồn lực
Phần Mềm Phân tích nguồn nhân lực/lập kế hoạch NS
Phần Mềm Phân tích chi phí theo phòng ban, loại lao động
 
Phần Mềm Hỗ trợ khả năng tích hợp hệ thống kế toán,
    tài chính. Phân tích theo mã chi phí, tài khoản.
Phần Mềm Giao diện thân thiện, lựa chọn Web hoặc
    Windows
Phần Mềm Phân quyền từng tính năng, theo phòng ban
Phần Mềm Nhật ký lưu vết truy xuất dữ liệu.
Phần Mềm Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Anh, Việt,…
Phần Mềm

PHẦN MỀM CRM

CloudPro CRM – Phần mềm CRM tiêu chuẩn

Đầy đủ chức năng – Chi phí thấp, triển khai nhanh – Phù hợp với mọi doanh nghiệp

CloudPro CRM có thể giúp gì cho bạn?

TÌM khách hàng nhiều hơn + CHỐT khách hàng nhanh hơn + GIỮ khách hàng lâu hơn!

Phần mềm CRM - Báo cáo trực quan, nhanh chóng và chính xác

Tích hợp đa kênh, chuẩn hoá dữ liệu đầu vào

Dữ liệu khách hàng luôn là thứ quan trọng nhất đối với một doanh nghiệp. Dữ liệu khách hàng phân tán nhiều nơi, nhiều kênh, không nhất quán, bị trùng lắp, không cập nhật thường xuyên, thiếu bảo mật… luôn là vấn đề đau đầu với mọi doanh nghiệp. Đừng lo! CloudPro CRM sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề trên một cách nhẹ nhàng và đạt được mục tiêu “Đa kênh đầu vào – Một nơi lưu trữ”.

Phần mềm CRM - Tối ưu hiệu quả tiếp thị và bán hàng

Tối ưu hiệu quả tiếp thị

Doanh nghiệp thường bỏ rất nhiều tiền để làm tiếp thị với mong muốn có được nhiều khách hàng hơn. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể đánh giá được hiệu quả các chiến dịch tiếp thị một cách toàn diện và chính xác. Với CloudPro CRM sẽ giúp bạn:

Phần Mềm Gia tăng tỷ lệ chuyển đổi bằng các chiến dịch tiếp thị phù hợp với từng phân khúc khách hàng

Phần Mềm Đánh giá hiệu quả chiến dịch 1 cách toàn diện (từ lúc bắt đầu tương tác, tiếp xúc… cho tới khi trở thành khách hàng chính thức) chỉ bằng 1 thao tác click chuột!

Phần mềm CRM - Gia tăng tỷ lệ chốt deal

 

Gia tăng tỷ lệ chốt deal

Phần Mềm Rút ngắn quá trình chốt deal nhờ thấu hiểu khách hàng hơn (360 độ về khách hàng)

Phần Mềm Đáp ứng yêu cầu khách hàng với tốc độ nhanh hơn bằng các công cụ hỗ trợ bán hàng đầy đủ, chuyên nghiệp

Phần Mềm Ra quyết định bán hàng sáng suốt hơn bằng các báo cáo, phân tích được cập nhật tức thời

Phần mềm CRM - Gia tăng sự hài lòng của khách hàng

Gia tăng sự hài lòng của khách hàng

Phần Mềm Gia tăng lòng trung thành và tỉ lệ quay lại mua hàng nhờ phân loại khách hàng và xây dựng kịch bản chăm sóc tự động cho từng nhóm khách hàng.

Phần Mềm Gia tăng hiệu quả bán hàng nhờ tiếp thị đúng đối tượng (do thấu hiểu khách hàng hơn)

Phần mềm CRM - Báo cáo trực quan, nhanh chóng và chính xác

 

Báo cáo dễ dàng – Nhẹ nhàng quản trị

Với hệ thống báo cáo đầy đủ, rõ ràng, chi tiết và chính xác, CloudPro CRM mang tới cho bạn một công cụ quản trị thuận tiện, hỗ trợ ra quyết định hiệu quả. Từ đó giải phóng bạn ra khỏi thói quen quản lý kiểu sự vụ, chiếm mất nhiều thời gian, giúp bạn có cuộc sống của người chủ đích thực!

Và còn nhiều lợi ích hấp dẫn khác đang chờ bạn khám phá, hãy đăng ký dùng thử để trải nghiệm đầy đủ các lợi ích phần mềm CloudPro CRM có thể mang tới cho doanh nghiệp của bạn

Sample Text

Messenger Youtube Instagram Zalo Tiktok Twitter